Patriotic Alternative er kanskje den viktigaste nyfascistiske organisasjonen i dagens Storbritannia. Han har også band til nordiske høgreekstremistar.

December 2022

Patriotisk Union (Patriotische Union) kalla dei seg. Dei er mistenkt for å ha planlagt eit kupp i Tyskland. Historia involverer både ein adelsmann og…
Å diskutera russisk informasjonskrigføring kan vera litt som å spasera inn i eit minefelt. Men diverre er det heilt naudsynt.

November 2022

Laurdag 29. oktober marsjerte nynazistar i Oslo sentrum. I denne utgåva ser me nærare på gruppa som stod bak.

October 2022

Proud Boys kan vera ei litt vanskeleg gruppe å forstå. To nye bøker kan hjelpa. Også i dette nummeret: om eit skyteåtak i Slovakia.

September 2022

Opptak frå ein Zello-kanal og eit lekka medlemsregister gjev nye innblikk i militsorganisasjonen Oath Keepers.

August 2022

Natt til sundag førre veke vart Darja Dugina drept av ei bilbombe i Moskva. Moglegvis var far hennar, ytre høgre-tenkjaren Aleksandr Dugin, det…
Tre nylege bøker snakkar om ein mogleg komande borgarkrig i USA. Me bør vera meir uroa for det som ligg rett framfor augene på oss.

June 2022

Mykje tyder på at terroråtaket i Oslo 25. juni var motivert av ekstrem islamisme. Likevel gjer det meining å også snakka om det breiare hatet mot…
I førre veke starta rettssaken mot ein svensk høgreekstremist. Det er ei sak som fortener merksemd også her til lands.

May 2022

Russiske høgreekstremistar med skandinaviske koplingar har delteke og deltek i krigen i Ukraina. På Putin si side.
Ugjerningsmannen bak eit terroråtak i amerikanske Buffalo hentar inspirasjon frå akselerasjonisme, rasistiske konspirasjonsteoriar og to norske…