"Det finst ingen einsame ulvar", skriv historikaren Kathleen Belew. Ho meiner einsam ulv-fokuset gjer at me overser historiske samanhengar.
Nokon står klåre til å fylla informasjonsvakuumet med gift.
Den amerikanske journalisten Carla Power har skrive ei tankevekkjande bok om arbeid mot ekstremisme.
I ein nyleg artikkel skriv ekstremismeforskarane Meili Criezis og Brian Hughes om det dei og andre kallar fringe fluidity. Det er verdt å bora djupare …
QAnon-liknande teoriar har også funne såjord i Nederland.
Å ta eit oppgjer med ekstremisme er enkelt. Å ta eit oppgjer med ein breiare, høgreradikal landskap vil vera langt meir ubehageleg.
«Når ein set ei fjøslykt ut i haustnatta, kjem mykje rart fykande», sa Eivind Eckbo.
Tusenvis av tyskarar ser på den tyske staten som illegitim. Idéen er gjerne motivert av konspirasjonsteoriar. Og nokre av dei såkalla Reichsbürger kan …
See all