Opptak frå ein Zello-kanal og eit lekka medlemsregister gjev nye innblikk i militsorganisasjonen Oath Keepers.
Natt til sundag førre veke vart Darja Dugina drept av ei bilbombe i Moskva. Moglegvis var far hennar, ytre høgre-tenkjaren Aleksandr Dugin, det…
Tre nylege bøker snakkar om ein mogleg komande borgarkrig i USA. Me bør vera meir uroa for det som ligg rett framfor augene på oss.
Mykje tyder på at terroråtaket i Oslo 25. juni var motivert av ekstrem islamisme. Likevel gjer det meining å også snakka om det breiare hatet mot…
I førre veke starta rettssaken mot ein svensk høgreekstremist. Det er ei sak som fortener merksemd også her til lands.
Russiske høgreekstremistar med skandinaviske koplingar har delteke og deltek i krigen i Ukraina. På Putin si side.
Ugjerningsmannen bak eit terroråtak i amerikanske Buffalo hentar inspirasjon frå akselerasjonisme, rasistiske konspirasjonsteoriar og to norske…
Ei samfunnskritisk tilnærming burde innebera å stilla spørsmål ved russisk propaganda og å gjenkjenna konspirasjonsteoriar som våpen. Steigan.no har…
See all

Oppdateringar om det ekstreme