Å ta eit oppgjer med ekstremisme er enkelt. Å ta eit oppgjer med ein breiare, høgreradikal landskap vil vera langt meir ubehageleg.
Laurdag gjekk ein demonstrasjon av stabelen i Oslo. Inspirert av den såkalla fridomskonvoien i Canada har også norske smittevernmotstandarar ynskt å få…
«Eg, vesle meg, er konspirasjonsrealist. Eg elskar det ordet. Eg er sikker på at over halvparten av de som er her, sjølvtenkjande menneske, er det».
Ei samfunnskritisk tilnærming burde innebera å stilla spørsmål ved russisk propaganda og å gjenkjenna konspirasjonsteoriar som våpen. Steigan.no har…
Nokon står klåre til å fylla informasjonsvakuumet med gift.
Det finst miljø som sympatiserer med 22. juli-terroristen.
Konspirasjonsteoriar er eit våpen. Det er på tide å ta det på alvor.
Tre nylege bøker snakkar om ein mogleg komande borgarkrig i USA. Me bør vera meir uroa for det som ligg rett framfor augene på oss.
Å kjøpa konspirasjonsteoriar kan vera inngangsporten til ei verd prega av mørke. Der står også ytre høgre klår til å selja sine idéar.
Russiske høgreekstremistar med skandinaviske koplingar har delteke og deltek i krigen i Ukraina. På Putin si side.
Natt til sundag førre veke vart Darja Dugina drept av ei bilbombe i Moskva. Moglegvis var far hennar, ytre høgre-tenkjaren Aleksandr Dugin, det…
Korleis ser terrortrugsmålet i Noreg ut i 2022? Og korleis kan krigen i Ukraina påverka biletet?