Å ta eit oppgjer med ekstremisme er enkelt. Å ta eit oppgjer med ein breiare, høgreradikal landskap vil vera langt meir ubehageleg.
«Eg, vesle meg, er konspirasjonsrealist. Eg elskar det ordet. Eg er sikker på at over halvparten av de som er her, sjølvtenkjande menneske, er det».
Laurdag gjekk ein demonstrasjon av stabelen i Oslo. Inspirert av den såkalla fridomskonvoien i Canada har også norske smittevernmotstandarar ynskt å få…
Ei samfunnskritisk tilnærming burde innebera å stilla spørsmål ved russisk propaganda og å gjenkjenna konspirasjonsteoriar som våpen. Steigan.no har…
Nokon står klåre til å fylla informasjonsvakuumet med gift.
Det finst miljø som sympatiserer med 22. juli-terroristen.
Konspirasjonsteoriar er eit våpen. Det er på tide å ta det på alvor.
Å kjøpa konspirasjonsteoriar kan vera inngangsporten til ei verd prega av mørke. Der står også ytre høgre klår til å selja sine idéar.
Ein kjend figur innanfor norsk konspirasjonsteorikultur døydde denne veka, smitta med koronaviruset. Det i seg sjølv er ei kjelde til…
Korleis ser terrortrugsmålet i Noreg ut i 2022? Og korleis kan krigen i Ukraina påverka biletet?
PST peiker på antistatlege straumdrag som eit mogleg trugsmål. Det er det ikkje alle som liker.
Kva bodskap har eigentleg demonstrantane mot smitteverntiltak i Oslo? Her er noko av det som vart sagt under markeringa 15. mai.