Ugjerningsmannen bak eit terroråtak i amerikanske Buffalo hentar inspirasjon frå akselerasjonisme, rasistiske konspirasjonsteoriar og to norske terroristar.
Ei samfunnskritisk tilnærming burde innebera å stilla spørsmål ved russisk propaganda og å gjenkjenna konspirasjonsteoriar som våpen. Steigan.no har…
Ei ny bok fortel historia om ei amerikanske skulemassakre og om løgnene som kom etterpå. Ein av skurkane i forteljinga er konspirasjonsteoriseljaren…
Korleis ser terrortrugsmålet i Noreg ut i 2022? Og korleis kan krigen i Ukraina påverka biletet?
Konspirasjonsteoriar er eit våpen. Det er på tide å ta det på alvor.
Laurdag gjekk ein demonstrasjon av stabelen i Oslo. Inspirert av den såkalla fridomskonvoien i Canada har også norske smittevernmotstandarar ynskt å få…
PST peiker på antistatlege straumdrag som eit mogleg trugsmål. Det er det ikkje alle som liker.
Det finst miljø som sympatiserer med 22. juli-terroristen.
See all

Oppdateringar om det ekstreme