Det finst miljø som sympatiserer med 22. juli-terroristen.
Korleis ser terrortrugsmålet ut ved overgangen til 2022?
Finsk politi har arrestert fem menn, i samband med mistankar om terrorplanar motivert av høgreekstremisme. Dei fem vert sett i samband med den såkalla…
"Det finst ingen einsame ulvar", skriv historikaren Kathleen Belew. Ho meiner einsam ulv-fokuset gjer at me overser historiske samanhengar.
Nokon står klåre til å fylla informasjonsvakuumet med gift.
Den amerikanske journalisten Carla Power har skrive ei tankevekkjande bok om arbeid mot ekstremisme.
I ein nyleg artikkel skriv ekstremismeforskarane Meili Criezis og Brian Hughes om det dei og andre kallar fringe fluidity. Det er verdt å bora djupare…
QAnon-liknande teoriar har også funne såjord i Nederland.
See all